Wijkvisie en bewoners

Wijkvisie De Bunders: uw betrokkenheid

In de periode 2011 tot eind 2012 is er door de gemeente in samenwerking met de maatschappelijke organisaties, die actief zijn in de Bunders en de Wijkraad gewerkt aan een wijkvisie voor de Bunders.
In dit traject zijn er meerdere bijeenkomsten met bewoners gehouden om de belangen van bewoners zo goed mogelijk in het eindplan opgenomen te krijgen.

De afgelopen tweeënhalf jaar is weinig met de geïdentificeerde aandachtspunten gebeurd. De voornaamste redenen hiervoor waren een terugtrekkende overheid, het verplaatsen van zorgtaken naar lokale overheden en de krimpende budgetten.
Als wijkraad willen wij gezamenlijk met de bewoners van De Bunders inhoud aan de wijkvisie geven. Dit door activiteiten en projecten die in het eindrapport vermeld staan, te identificeren en gezamenlijk met de bewoners van een deel van de wijk verbetertrajecten op te starten en middels leefbaarheidsbudgetten de financiering van een project mogelijk te maken.

Input van de bewoners

Op de site van de wijkraad staat het eindrapport Wijkvisie Bunders gepubliceerd  deel 1   deel 2  deel 3

In dit rapport (pagina 23 t/m 36) worden diverse kansrijke verbetertrajecten opgesomd.
Zoals de titel al suggereert kunnen wij dit als wijkraad niet alleen, daar hebben wij uw buurtkennis en hulp bij nodig. Graag vernemen wij van u, welke verbetertrajecten u, gezamenlijk met uw buren en ons, in het kader van de wijkvisie in uitvoering wilt nemen? En of u een actieve rol in de uitvoering op u wilt nemen.
Mail uw ideeën naar de projectgroep Bunders Visie 2030
en indien uw een actieve rol in de uitvoering op zich wilt nemen geef dat dan aan in dezelfde mail.

De Wijkraad. 

Meer info bunders Visie 2030