BIjeenkomst op 14 januari 2016

Verslag Informatiebijeenkomst Sport- en ontmoetingsplek Bunderspark
op 14 januari 2016 in Wijkgebouw de Spil

Op donderdagavond 14 januari vond de informatiebijeenkomst over de Sport- en ontmoetingsplek in het Bunderspark plaats. Deze bijeenkomst was georganiseerd door de leden van de projectgroep Jongerenbeleid van de Wijkraad de Bunders. Op de avond was de voltallige commissie aanwezig en de voorzitter van de Wijkraad. Tevens was de Gemeente Veghel vertegenwoordigd, wijkagent René van Berkel en een medewerkster van BSO kinderopvang Humanitas.

Tijdens de avond werd verslag gedaan van de inspanningen van de Werkgroep. De Werkgroep bestaat uit omwonenden aan het park, skatende jongeren, jongerenwerk, beleidsmedewerker jongerenbeleid gemeente Veghel en de leden van de commissie jongerenbeleid van de wijkraad. De taak van de werkgroep was om een vervolg te geven aan de bijeenkomst die in juli was georganiseerd. Tijdens die bijeenkomst kregen omwonenden en andere geïnteresseerden een presentatie van jongeren, waarin de jongeren hun plannen uiteenzetten over de door hun gewenste sport- en ontmoetingsplek. De omwonenden hebben hun punten van zorg en de kansen die ze zagen geuit, dit is op papier gezet.

Voortgang

De werkgroep is in oktober 2015 aan de slag gegaan met de punten uit de bijeenkomst in juli. Het eerste thema wat ze hebben beetgepakt was Overlast. Vervolgens hebben ze zich bezig gehouden met de Regels en de Inrichting van de plek. Tijdens de informatiebijeenkomst op 14 januari was er een behoorlijke opkomst. Er was een grote groep jongeren, die de plek graag en snel gerealiseerd wil zien. Zij hopen van de zomer te kunnen skaten en sporten in het park. Verder was er een redelijk aantal omwonenden aanwezig. Wijkgebouw de Spil had gezorgd voor een goede ontvangst met koffie en thee.
De avond werd geleid door Suzan Vos, lid projectgroep jongerenbeleid van de wijkraad en voorzitter van de werkgroep. Zij vertelde wat er tot dan toe was gedaan. Vervolgens presenteerden Vincent Caviet (skater) en Rob Govers (omwonende), beiden lid van de werkgroep, het proces tot nu toe en de concrete plannen voor de sport- en ontmoetingsplek.
Enkele omwonenden hebben hun zorgen geuit over geluid- en andere vormen van overlast. Deze punten worden meegenomen in de vervolgstappen. Het overgrote deel van de aanwezigen was zeer positief gestemd over de sport- en ontmoetingsplek in het Bunderspark. Het is een hele zinnige en goede bijeenkomst geweest die in een ongedwongen en positieve sfeer verliep.

Evalueren en concretiseren

De werkgroep gaat de avond evalueren, de genoemde punten meenemen en de plannen voor de sport- en ontmoetingsplek verder concretiseren. Het doel is snel een concreet plan met randvoorwaarden en wensen neer te leggen bij de gemeente Veghel, zodat er tot aanbesteding kan worden overgegaan. Ook bij deze aanbesteding zal de werkgroep betrokken zijn. Wanneer dat proces is doorlopen, kan er begonnen worden met de bouw van de sport- en ontmoetingsplek in het Bunderspark. Het wordt een plek voor iedereen, kinderen, jongeren en ouderen, die gezellig en gezamenlijk actief willen zijn in het park.

We zullen u via deze site op de hoogte houden van de stappen in het proces, dus houd deze website in de gaten voor nieuws!

De presentatie van de jongeren

Contact met Projectgroep jongerenbeleid