Tijmveld

Fietsoversteek (tussen Anijsveld/Hopveld en Dilleveld): ook hier is op korte termijn geen oplossing te verwachten. De aangedragen oplossingen door de Commissie vinden geen gehoor bij de gemeente en andersom. Ook het inschakelen van een externe adviseur heeft niet geleid tot dé oplossing.