Busselbundersweg

waarbij 2 onderwerpen aan de orde zijn  bijlage

  1. Fietsoversteek ter hoogte van de fa. Knuvers (WC De Bunders) om deze gevaarlijke oversteek zodanig op te lossen dat veiligheid van automobilist en (brom)fietser beter kan worden gewaarborgd.
  2. De 5 kruisingen (De Bunders – Langedonk – Lookveld – Krommedonk – Tijmveld) zodanig aan te passen dat elke kruising eensluidend is in de vorm van dezelfde voorrangsregels en zoveel mogelijk ook qua uiterlijk. Dan weet elke weggebruiker precies waar hij/zij aan toe is.

Het liefst zou de commissie zien dat er ook aandacht wordt besteed aan de snelheid op de Busselbundersweg (er wordt veel te hard gereden, ondanks dat slechts 30 km per uur is toegestaan) en er maatregelen worden genomen om de toegestane snelheid te handhaven. Helaas is voor een dergelijke operatie (weg moet helemaal op de schop) geen geld. De weg zou helemaal opnieuw moeten worden ingericht als echte 30 km zone, waarbij bijvoorbeeld de fietsersop de weg fietsen en niet meer op aparte fietspaden en het asfalt zou vervangen moeten worden door het bestraten met stenen.