Nee tegen herstelplan Bunderse Hoek

Na de vorig jaar door de buurtbewoners gevoerde en gewonnen procedure bij de Raad van State, heeft de (voormalige) gemeente Veghel het herstelplan “Afronding Bunderse Hoek” (voor ingewijden beter bekend als “Vissersweiland”) opnieuw in procedure gebracht. Dit tot verbazing van omwonenden en wijkraad De Bunders, omdat in dit herstelplan nauwelijks aanpassingen waren gedaan.

Voor zowel omwonenden als de wijkraad reden om opnieuw de zienswijzen aan de gemeente Veghel kenbaar te maken. Het namelijk de taak van Wijkraad de Bunders om te controleren of de procedures op de juiste wijze verlopen. De zienswijzen zijn door de gemeente beantwoord en vervolgens is het bestemmingsplan in de raadvergadering van 13 oktober 2016 aangenomen. Op het wederom vastgestelde plan hebben enkele belanghebbenden een procedure bij de Raad van State aangespannen.

Nee tegen herstelplan
Op woensdag 25 januari heeft de Raad van State uitspraak gedaan en voorlopig een streep gezet door dit herstelplan. Zoals omwonenden en wijkraad al hadden aangegeven, is ook de voorzieningenrechter van de Raad van State van mening dat door de gemeente Veghel nog steeds niet hard is gemaakt dat er behoefte is om woningbouw (97 woningen) te plegen buiten het bestaande stedelijke gebied.

Verkeerssituatie
Daarnaast maken omwonenden en de wijkraad zich zorgen over de verkeersafwikkeling van het plangebied. De Schapeweide kent al jarenlang parkeerproblematiek en de rest van de wijk heeft te lijden onder de verkeersbewegingen van het viertal scholen dat is gesitueerd aan de Muntelaar (ROC de Leijgraaf, Fioretti college, PABO en Revabo). In de ogen van de wijkraad kan er geen sprake zijn van een veilige verkeerssituatie met een dusdanige hoeveelheid geparkeerde auto’s, verkeersbewegingen van bewoners, bezoekers van de wijk en de fietsers, voetgangers en scholen die buitenactiviteiten plaats laten vinden in de wijk. Op de huidige manier kan er op een verantwoorde wijze gebruik worden gemaakt van de prachtige wijk, echter niet met een nieuwe woonwijk aan de bestaande wijk vastgeplakt.

De wijk de Bunders is met meer dan 8000 inwoners de grootste wijk van de voormalige gemeente Veghel en de huidige gemeente Meierijstad. Reden te meer om als gemeente eens op zoek te gaan naar een andere wijk en een betere locatie. Die zijn er meer dan voldoende.

Bij de behandeling van het verzoek om een voorlopige voorziening ontbraken zowel de voormalige gemeente Veghel als de projectontwikkelaar. Opnieuw zijn de omwonenden dus in het gelijk gesteld. Zij zijn er echter nog niet. Het herstelplan is nu geschorst en komt later dit jaar weer ter sprake als in Den Haag de bodemprocedure dient.
Waar nodig zal de Wijkraad zorgen voor ondersteuning van de omwonenden.

Bestuur wijkraad De Bunders

Oproep
aan alle bewoners van Deelwijk De Weiden!
Maak een foto (of foto’s) van de hoeveelheid verkeersbewegingen, parkeerproblemen in het plangebied en nabij de scholen!
Deze kunt u sturen naar het emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Graag met vermelding van straatnaam, evt. ter hoogte van een huisnummer en het tijdstip.
De wijkraad kan hiermee zowel de beroepsprocedure als de verkeers- en parkeerproblematiek opnieuw aan de orde stellen met situaties uit de praktijk.