Wat brengt 2016 ons?

Van de voorzitter

Wat brengt 2016 ons?

Het jaar 2015 loopt bijna ten einde. Een jaar waarin weer veel is gebeurd. De stroom vluchtelingen en de aanslagen in Parijs. Ook het familiedrama in onze wijk aan de Fazantendonk staat in ons geheugen gegrift. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen. De economie lijkt langzaam op te krabbelen en in Parijs is een milieuakkoord tot stand gekomen. Het is natuurlijk wel afwachten wat de waarde is van dit akkoord en of de landen zich eraan gaan houden.

Dichter bij huis, maar niet onbelangrijk: de fusie van de gemeenten Schijndel, St. Oedenrode en Veghel is definitief. Per 1 januari 2017 houden de drie gemeenten op te bestaan en vormen zij de nieuwe gemeente Meierijstad. Wat dit voor gevolgen voor de bewoners van deze gemeenten gaat hebben, zal in de loop van 2016 duidelijker worden. Eén ding is zeker: alle kernen, dus ook de kerkdorpen, blijven gewoon bestaan.
Als wijkraad vragen wij ons zeker af wat deze fusie voor ons betekent: komen wij verder van de nieuwe gemeenteraad af te staan, of komt er een (professionele) laag tussen, die uiteindelijk onze belangen gaat behartigen? Trekt de gemeente zich nog verder terug en betekent dat bijvoorbeeld dat de burgerparticipatie nog verder wordt doorgevoerd en er steeds meer op het bordje van de burger terecht komt? Wat betekent het voor de subsidie? Voor 2016 staat deze vast, maar blijft dat zo? Zoals u weet is de wijkraad niet akkoord gegaan met de subsidieverstrekking en steken wij geen tijd en/of geld in een aantal projecten. Veel vragen dus nog.

Activiteiten

Eind 2014 is middels een huis-aan-huis brief een werving gestart om de wijkraad te versterken. Dat is gelukt. Wij hebben in 2015 een aantal bewoners van onze wijk bereid gevonden om zitting te nemen in de wijkraad. Daarnaast is per 1 december jl. onze nieuwe website online gekomen, zodat wij weer beter met onze bewoners kunnen communiceren.
Ook in 2016 zal de wijkraad zich weer vol inzetten om onze wijk De Bunders leefbaar te maken en te houden. Dat kunnen wij niet alleen. Daar hebben wij de medewerking van u, als bewoner van onze wijk, voor nodig. Er zullen meer inspanningen en initiatieven van u worden verwacht, die de wijkraad graag zou willen initiëren, maar niet meer dan dat.
Voor 2016 staan een paar flinke projecten op de rol:

  • Plan wijkverbetering Busselbunders
  • Behoud van de spoordijk
  • Veiligheid in de wijk
  • Bouwproject Vissersweiland (Bunderse Hoek), waarvan wij de ontwikkeling nauw in degaten houden, naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State.

Los hiervan zijn er projecten, die gewoon doorlopen en de aandacht blijven houden, zoals:

  • Zwerfvuil
  • Jongerenbeleid (speelplek in het Bunderspark)
  • Verkeersveiligheid (Busselbundersweg)
  • Parkeerproblematiek
  • Wijkschouw per Deelwijk
  • Bundersvisie 2030

Kortom: de Wijkraad is er voor u, ook in 2016!

Ik wens u allen een “knallend” Oudjaar en vooral

een gezond en voorspoedig Nieuwjaar!

Arie Dijkhuizen, voorzitter