Vervanging speeltoestellen

Klaverlaar

Afgelopen tijd heeft de jaarlijkse inspectie van de speeltoestellen plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat een aantal speeltoestellen aan de Klaverlaar vervangen zouden moeten worden. De gemeente wil daarom de gehele speeltuin opknappen en herinrichten. Zij willen dit graag in overleg met de wijkraad en de omwonenden doen.
Omwonenden hebben een brief van de gemeente ontvangen met de vraag of men wensen heeft, waar rekening mee gehouden kan worden bij het herinrichten van de speeltuin en het omliggende groen.
Lees hier de brief verstuurd aan de direct omwonenden Vervangen speeltuin aan de Klaverlaar

Nieuwe tekst dd 22-3-2016

Inmiddels heeft men zijn wensen en opmerkingen kenbaar gemaakt. De Gemeente gaat die de komende tijd uitwerken tot een voorstel. Deze zal over een aantal weken aan de bewoners worden voorgelegd. Informatie hierover volgt nog.

 

Muurveld

De uitslag van de stemming

In januari heeft door de gemeente Veghel een inspectie plaatsgevonden van de speeltoestellen aan het Muurveld, hieruit is gebleken dat het combinatieklimtoestel beschadigd is geraakt en niet meer aan de veiligheidseisen voldoet. Dit speeltoestel is inmiddels verwijderd in verband met de veiligheid. De Gemeente gaat binnenkort dit toestel vervangen door een ander combinatiespeeltoestel.
Bewoners kunnen op de stie van de gemeente hun stem uitbrengen welk speeltoestel terug komt op deze plek. U heeft keus uit twee speeltoestellen, uiteraard is 'de meeste stemmen gelden'.
Lees hier de brief verstuurd aan de direct omwonenden Vervangen Speeltoestel Muurveld